راهنمای قیمت خدمات فیزیوتراپی

هر جلسه فیزیوتراپی عادی شامل کدهای خدمت 901645 و 901662 می باشد . بنابراین برای محاسبه هزینه یک جلسه فیزیوتراپی عادی باید هزینه مصوب این دو کد خدمت را با هم جمع نمود. 

1189000 + 509600 = 1,698,600 ریال

  • برای هر دوره فیزیوتراپی یک بار هزینه کد 901620 مربوط به ارزیابی و معاینه بیمار محاسبه می شود . 274٬400 ریال)
  • در فیزیوتراپی کیمیا استفاده از لوازم بهداشتی شخصی ضروری است . بسته بهداشتی بیمار شامل کیف ، ملحفه روتختی قابل شستشو ، ملحفه کوچک مخصوص هات پک و دو جفت پد الکترود اسپانتکس برای سال 1402 معادل 700٬000 ریال (هفتاد هزار تومان) محاسبه می شود. هزینه خدمات پیامک نوبت ها 100000 ریال محاسبه می شود. 
  • هزینه بسته بهداشتی در بیماران با مشکلات دفع و یبوست با احتساب هزینه الکترود آنال یا واژینال 5000٬000 ریال می باشد.

yes هزینه 10 جلسه فیزیوتراپی یک ناحیه با محاسبه معاینه جلسه اول و هزینه ست بهداشتی: 18,060,400 ریال

yes هزینه 10 جلسه فیزیوتراپی دو ناحیه با محاسبه معاینه جلسه اول و هزینه ست بهداشتی: 29,950,400 ریال

yes هزینه 10 جلسه فیزیوتراپی سه ناحیه با محاسبه معاینه جلسه اول و هزینه ست بهداشتی: 41,840,400 ریال

yes هزینه 10 جلسه فیزیوتراپی چهار ناحیه با محاسبه معاینه جلسه اول و هزینه ست بهداشتی: 53,730,400 ریال

برای بیش از یک ناحیه؛ به ازای هر ناحیه اضافه مبلغ مربوط به کد خدمت 901645 به هزینه یک ناحیه اضافه می شود . (( کد خدمت 901662 فقط برای یک ناحیه محاسبه می شود.))

برای بیماران با مشکلات دفع (بی اختیاری ادرار ، بی اختیاری مدفوع ، بی اختیاری گاز ، یبوست و ...) و با سن بالاتر از 16 سال از الکترود آنال یا واژینال استفاده می شود . هزینه این الکترود در سال جاری4000,000 ریال می باشد. 

صفحه 
 از ۲
رکورد ۱ تا ۲۰ از ۳۲
ردیف
صعودی
نام خدمت
کد خدمت
ارزش نسبی
جزء حرفه ای
جزء تکنیکال
محدودیت جلسات؟
ارزش ریالی