سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
لیست بیماران ارجاع شده
انتخاب محدوده زمانی

لیست بیماران ارجاع شده توسط پزشکان

برای مشاهده لیست بیمارانی که توسط شما به این کلینیک ارجاع شده اند ابتدا شماره بارکد خود را وارد کنید سپس مقدار فیلد "از تاریخ" را تعیین کنید. با انتخاب فیلد "تا تاریخ" لیست بیماران ارجاعی شما نمایش می یابد. شما می توانید علاوه بر مشاهده پرونده درمان بیماران خود ضمن فرایند درمان ، توضیحات خود را در پرونده بیمار درج نمائید.