تقاضای همکاری جدید

راهنمای تکمیل فرم تقاضای همکاری با کلینیک فیزیوتراپی کیمیا

 

لطفا اطلاعات فرم تقاضای همکاری را با دقت و به طور کامل ارسال نمائید . دقت نمائید فرم دارای دو گزینه است : اطلاعات فردی ، تحصیلات و توانمندیها

برای تکمیل اطلاعات هر گزینه روی عنوان گزینه (TAB) کلیک کنید. 

بعد از ارسال فرم و با بررسی اطلاعات ارسالی شما توسط مدیریت کلینیک پیامک خاصی دریافت خواهید نمود . برای آشنائی با پیامک های ارسالی به این صفحه مراجعه نمائید.